Стратегія групи компаній "Радник"

Ми завжди плануємо свої дії. Протягом 2019–2025 фінансових років ми збільшуватимемо обсяг надання послуг та продаж товарів за рахунок розвитку нових напрямків діяльності, виходу на нові ринки та реінжинірингу бізнес-процесів.
на рівні групи компаній
Основний фокус зосереджено на процесах систематизації бізнесу. Необхідно налагодити ефективну взаємодію між підрозділами групи для створення синергетичних ефектів та подальшого масштабування. Зазначені дії сприятимуть збільшенню дохідності групи в цілому. Також у пріоритетах створення бренду групи компаній та збільшення кількості громадських ініціатив, які підтримує та розививає група.
Системтизація бізнесу
Описуємо та автоматизуємо запроваджені бізнес-процеси. Створюємо синергетичні ефекти за рахунок ефективної комбінації напрямків діяльності
Створення бренду
Створюватимемо бренд надійного та відповідального лідера. Радник — це середовище для професіоналів різних галузей економіки України, які діляться знаннями, досвідом і створюють круті продукти
Масштабування
Започатковуватимемо нові напрями діяльності та розвиватимемо вже існуючі. Вибудовуватимемо ефективну взаємодію між продуктами, напрямами діяльності та керуючою компанією
Соціальна відповідальність
Наша діяльність впливає на суспільство та навколишнє середовище. Ми працюватимемо над тим, щоб цей вплив був конструктивним. Започатковуватимемо громадські ініціативи
на рівні Напряму МЕДІА
Заплановано збільшення кількості продуктів, отже, ми будемо виходити на нові ринки. Пріоритетами для всіх медіапродуктів є електронний формат, впровадження інтерактивів та нових технологій. При цьому наша мета залишається незмінною — ми сриятимемо розвитку професійних середовищ у різноманітних галузях.
Диджиталізація продуктів
У 2019 році було вирішено зробити акцент на електронних продуктах. Ми продовжуємо впроваджувати нові технології у наших журналах
Збільшення частки ринку
Пошук нових способів застосування наших журналів дозволяє відкривати нові аудиторії. За рахунок нових аудиторій ми збільшуємо нашу частку ринку
Розширення лінійки продукції
Ми не зупиняємося на досягнутому, тому плануємо відкривати нові спеціалізовані журнали в різних галузях економіки України
Лідери галузей
Видаємо тільки перевірену та якісну інформацію. Наша мета — допомогти професійному розвитку працівників різних галузей. Це єдиний шлях до лідерства
на рівні Напряму Академія
Використовуватимемо нові технології для впровадження нових форматів навчання. Зосереджуємося на індивідуалізації освітніх програм. Створюватимемо навчальні програми в різних спеціалізованих сферах, у яких ми не були представлені раніше. Також у пріоритетах розвиток бренду Академії Радник та акредитація навчальних програм.
Розвиток навчальних програм
Пробуємо нові формати: онлайн та відеонавчання, симулятори тощо. Впроваджуємо інтерактиви та нові технології, щоб підвищити якість навчального процесу
Рейтинг дипломів
Наші дипломи цінуються у сферах, у яких ми проводимо навчання. Ми плануємо продовжити роботу над підвищенням статусу наших освітніх послуг
Нові ринки
Наша бізнес-модель дозволяє якісно надавати освітні послуги в будь-якій сфері. Ми плануємо вихід на нові ринки, тим самим збільшуючи професійність більшої аудиторії
Розвиток бренду
Академія Радник була відділена від медіанапряму у 2019 році, тому наразі ми працюватимемо над розвитком цього бренду. Академія Радник — якісна освіта в спеціалізованих сферах
на рівні Напряму Агентство
Перебудовуємо бізнес-модель для подальших оптимізацій у процесах надання послуг. Зміщуємо фокус на довгострокову взаємодію з клієнтами та розвиток бренду. Створюємо надійну репутацію. Наступним етапом розвитку стане масштабування напряму в інші галузі
Оптимізація бізнес-моделі
Перебудовуємо структуру агентства та налагоджуємо взаємодію Радник Агентства з керуючою компанією. Оптимізуємо процес надання послуг та їхню прибутковість
Клієнтська база
Вибудовуватимемо довірчі відносини з клієнтами. У пріоритеті довгострокове обслуговування
Нові ринки
Оптимізація бізнес-моделі створить можливості для надання консультаційних послуг для працівників різноманітних галузей
Розвиток бренду
Радник Агентство було відділено в окремий підрозділ у 2019 році, тому наразі ми працюватимемо над розвитком цього бренду. Радник Агентство — надійні рішення будь-яких проблемних ситуацій